pots venir tranquil, estem preparats!!

Desinfecció

Desinfecció integral de tot establiment (Empresa Anticimex, plagues i virus).

Protecció

Pantalles, Mascaretes i Guants per tot el personal

Antibacterià

Antibacterià en esprai d'ús continu per netejar totes les zones utilitzades després de cada servei o visita.

Entrada

Catifa barrera contra viru, per assegurar que les sabates entrin netes a l'establiment.

1 sol ús

Material d'un sol ús, tant a la secció d'estètica com de perruqueria

Vestuari

net cada dia, calçat d'ús exclusiu saló. No es permet al personal sortir del centre amb el vestuari de treball

Accés

Obligatori l'accés al centre amb mascareta i guants, per a tots els clients i treballadors.

Neteja

Neteja de l'espai

2 cops al dia

Aforament

Control exhaustiu de l'aforament del local per mantenir les distàncies de seguretat

Pantalles

Pantalles de seguretat a l'espai de manicura

Senyalització

Senyalitzacions per determinar totes les zones d'espera i delimitar l'accés a les instal·lacions.

Seguiment

Seguiment exhaustiu amb empresa de riscos laborals per incorporar qualsevol mesura necessària per garantir la seguretat de tots.

Purificador d'aire amb filtres EPA

Aquest equip purifica l'aire destruint virus, bacteris ...

És de les prevencions més efectives contra la Covid, ja que s'ha determinat que un 75% dels casos de contagi és per aerosols, per la qual cosa aquest equip purificador ens ajudarà a mantenir un espai lliure de virus i segur per a tothom!
 

També és beneficiós per a les persones que pateixen d'al·lèrgies sobretot ara a la primavera.